За свободата ...

Нашето твърдо убеждение е, че поне в нашия свят абсолютна свобода не съществува. По-правилно е да се говори за "свобода от какво" и "свобода за какво", а не за "свобода въобще". В един свят, в който всички същества са неразривно свързани и в който явленията непрекъснато се пораждат едно друго в омайващ танц, ние не можем да сме свободни "от всичко", встрани, отвън. Човек трябва да се откаже от една свобода, за да получи друга, да се раздели с едни неща, за да се срещне с други.

Вярваме обаче в една безусловна свобода - тази на осъзнатата човешка воля. Тя ни дава възможността да изберем от кое да сме свободни и кога да се обвържем, за да се посветим на нещо което намираме за по-важно от свободата дори. Важна (според нас) е не свободата "по принцип" и не всяка свобода, а тази, която ни дава възможност да реализираме пълния си потенциал и да бъдем невъзвратимо, дълбоко, истински щастливи. В търсене на тази свобода поемаме на път.

Ние смятаме че си струва човек да се откаже от свободата си:
да бъде невнимателен и циничен, да се държи грубо, да има предразсъдъци и да мисли ограничено, да мързелува, очаквайки да получава наготово неща, да повтаря лошите си навици, да се чувства нещастен
За да бъде свободен:
да общува, да твори, да се учи и да се развива, да пътува и да експериментира, да търси осъществяване на пълния си потенциал, да обича и да бъде обичан, да бъде щастлив
Този сайт е създаден с желанието да помогне на всички, които се стремят към тези свободи.